Bransjerådet for epostmarkedsføring

OM OSS

Bransjenettverk for god epostmarkedsføring – Bra Epost.

Bra Epost ble etablert i 2015 for å sikre at annonsører og kunder innen e-postmarkedsføring ikke utsettes for useriøs rådgivning.

 

Målsetning – rydder opp i egne rekker

Bra Epost ble etablert ved at bransjeforeningene INMA og NORDMA gikk sammen og etablerte et eget nettverk for e-postmarkedsføring. Nettverket ble etablert etter ønske fra bransjen om å rydde opp i egne rekker.  Underveis i arbeidet ble også IKT-Norge koblet på.

Ved å knytte firmaet opp mot Bra Epost underskriver firmaene på at de følger bransjens egne etiske retningslinjer samt gjeldende lovpålagte regler på feltet. Disse kan du lese mer om her.

Bransjeinitiativet Bra Epost er etablert for å bidra til å synliggjøre de positive aspektene ved riktig og god epostmarkedsføring, slik at bedrifter og organisasjoner bruker e-post på en riktig og god måte i sin markedskommunikasjon.

Bransjen så selv at det til tider forekommer mye useriøs og ulovlig utsendelse av e-post og at også useriøse aktører dukker opp. For å sikre at bransjen utvikler seg i riktig retning og at useriøse aktører ikke har livets rett – ønsket bransjen å rydde opp i markedet.

 

Godkjenning

Kunder i dette markedet skal kunne vite hva de kjøper. Feil type rådgivning kan for enkelte godkjente bedrifter føre til utkastelse av ordningen Bra Epost. Dette kan ha økonomiske konsekvenser for den enkelte bedrift eller merkevare.

Bra Epost skal være med å synliggjøre bransjen og øke forståelsen for e-postmarkedsføring ved å drive opplysende arbeid. Annonsører bør forstå viktigheten og verdien av å bruke epostmarkedsføring på en lovlig, riktig og optimalisert måte.