Bransjerådet for epostmarkedsføring

GODKJENTE AKTØRER

Under har vi listet opp de firmaene som i dag har forpliktet seg til å følge bransjens egne retningslinjer og gjeldende lover på området. Selskapene har sammen forpliktet seg til å:

 

  • Følge Bra Eposts til en hver tid gjeldende retningslinjer
  • Følge gjeldende lover på feltet
  • Jobbe for å sikre bransjens seriøsitet
  • Jobbe for å synliggjøre de positive sidene ved epostmarkedsføring

 

Nettverket har følgende medlemmer:

Apsis
Kontaktperson: Møyfrid Øygard (epost)

 

Make AS
Kontaktperson: Stian Fongaard (epost)

 

Oculos AS
Kontaktperson: Tom Orvei (epost)

 

Bring Dialog Norge AS
Kontaktperson: Håvard Kvinnesland (epost)